جستجو
Menu
image
هدف :  با توجه به این كه یكی از وظایف معاونت پژوهشی سازمان پاركها، تحقیق و بررسی گونه‌های مختلف گیاهی و انتخاب گونه‌های مناسب برای شهر تهران و تولید آنها می‌باشد، اطلاعات حاصل از این طرح می‌ت... (ادامه مطلب)
image
چكیده در سال های اخیر، صحبت در مورد وضعیت نابسامان محیط زیست جهانی و عواقب سوء آن تبدیل به بحث مدرنی شده است. افزایش آلودگی ها و اثرات آن بر همگان مشخص شده و در این میان نقش توسعه فضای سبز به... (ادامه مطلب)
image
  چكیده برای مطالعه اثر مواد حفاظتی در ترمیم و التیام زخم های ناشی از صدمات مكانیكی و یا صدماتی كه در اثر هرس شاخه‌های درخت ها ایجاد می‌شود، تعداد 30 اصله درخت چنار Platanus orientalis و تعداد 1... (ادامه مطلب)
image
 چكیده طی سالهای 1376 تا 1382 و در اجرای طرح تحقیقاتی مدیریت آفات در اكوسیستم‌های شهری تهران و كرج، بررسی و مطالعه در زمینه آفات و سایر عوامل زیان آور درختان در سطح تهران و كرج انجام گرفت. در ... (ادامه مطلب)
image
مشكلات فنی كاشت كمربندسبز  مشكل آب در بعضی از اراضی مشمول مثل هاشم‌آباد به علت بالابودن سطح آب های زیرزمینی نیاز به زهكشی دارد. از سوی دیگر در اراضی صالح آباد و خلیل قادری كمبود آب از عوا... (ادامه مطلب)
image
چكیده استفاده از فاضلاب شهری كه زمانی به عنوان یك منبع آلودگی تلقی می‌گردید، هم اكنون به عنوان منبعی سرشار از عناصر كودی مورد نیاز گیاه از سابقه طولانی برخوردار است. اصلی‌ترین عامل ایجاد نگران... (ادامه مطلب)
image
چكیده بی تردید آب همواره به عنوان یكی از عناصر اصلی هستی بخش و زنده نگهدارنده موجودات مطرح بوده و خواهد بود. از طرفی فضای سبز به عنوان یكی از مؤثرترین پدیده‌های محیط زیست، پیوسته و در همه ادوار... (ادامه مطلب)
image
چكیده جامعه ایران از سه بخش شهری، روستائی و عشایری تشكیل گردیده است. در بخش روستائی كه هم اكنون در حدود 35 درصد جمعیت كشور در آن زندگی و فعالیت دارند یكی از لازمه های ماندگاری روستائیان در ... (ادامه مطلب)

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir