جستجو
Menu
مقالات
 TitleSize 
فضای سبز و ترافیک78.51 KBDownload
فرایند طراحی درپارکهای جنگلی و مناطق تحت حفاظت 57.31 KBDownload
كاربرد آب در فضاي سبز به عنوان عنصر طراحي140.22 KBDownload
گیاهان بومی در فضای سبز127.91 KBDownload
كاربردهاي چمن درفضاي سبز111.63 KBDownload
طراحی نواحی پیک نیک634.67 KBDownload
طبیعت و حیوانات در محیط شهری 90.85 KBDownload
طراحی و مهندسی فضای سبز و پارکهای شهری و جنگلی 58.39 KBDownload
عملکرد جنگلکاریهای شهری در جذب گازهای گلخانه ای77.83 KBDownload
علفهای هرز و مبارزه با آنها به طریقه هربیگیشن 114.15 KBDownload
مبانی توسعه عمودی فضای سبز شهر تهران 118.40 KBDownload
مكانيزاسيون در فضاي سبز78.73 KBDownload
مقدمه ای بر اصول زیبا شناسی در طراحی کاشت گیاهان زینتی1.06 MBDownload
منظرسازی فضاهای شهری بااستفاده بهینه ازآب باران و گیاهان سازگار639.26 KBDownload
نقش پوشش گیاهی در سیلاب شهری 121.63 KBDownload
مکانیابی پارکهای شهری با بکارگیری ابزارتحلیلی GIS83.38 KBDownload
مدیریت تلفیقی آفات در پارکهای تهران108.38 KBDownload
مدیریت بازیافت محلی موادزاید فضای سبزدرجهت توسعه پایدار1.27 MBDownload
مدیریت تلفیقی جمعیت سوسک برگخوار نارون در محیط شهری 103.12 KBDownload
مفاهیم گودال ها(چاله های) سنتی و توسعه یافته کاشت درختان171.21 KBDownload
معرفی روش تزریق مستقیم به تنه درختان و کارآیی این روش در رفع زردی 78.46 KBDownload
ایمنی در پارکهای شهری 116.54 KBDownload
اهمیت فضای سبز و تاثیر آن بر روان انسان82.68 KBDownload
باغ های شهری266.78 KBDownload
بيوتكنولوژي و فضاي سبز:گياهان پرتوافشان124.13 KBDownload
بوستانها بعنوان نهاد اجتماعی75.38 KBDownload
احداث توتستانها در شهرها711.15 KBDownload
اثر اکسین ها بر ریشه زایی و گلدهی دورقم جدید میخک104.74 KBDownload
ارائه الگو جهت ایجاد روند صحیح توسعه پایدار تهران 85.60 KBDownload
اهميت آناليز منظر جاده اي 124.61 KBDownload
امکانات ماشینی کردن عملیات پارکها و فضای سبز 90.49 KBDownload
پوسيدگي ريشه ومرگ درختان در خيابانها و پاركها در اثر قارچهاي خاكزي 92.65 KBDownload
چگونگی برنامه ریزی پارکهای جنگلی 46.75 KBDownload
جنگلداری شهری ، توسعه فضای سبز (عرصه های جنگلی ) تهران 115.58 KBDownload
رابطه بین مقدار هزینه تخصیصی افراد در استفاده از پارکها و ساعت حضور در پارکها و عوامل موثر در استفاده از پارکها82.95 KBDownload
ضرورت وجود پرندگان در فضای سبز شهری67.31 KBDownload
رهيافتهاي نوين ارتقاء سطح مشاركت شهروندان در ايجاد ،حفاظت و توسعه فضاي سبز140.58 KBDownload
تحلیل پارکهای درون شهری با توجه به الگوهای رفتاری ( نمونه مورد مطالعه : پارک جمشیدیه تهران )291.91 KBDownload
پیمایش اجتماعی بوستان روندگان تهران و نظرسنجی درباب خودکفائی بوستانها105.76 KBDownload
تردد عابرین پیاده و آسیب پذیری سبز رفوژ ها (مطالعه موردی شهر اصفهان )54.13 KBDownload
جایگاه اقتصادی فضای سبز در مدیریت شهری 184.94 KBDownload
توسعه همگون پارک و فضای سبز شهری 73.16 KBDownload

نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir