جستجو
Menu
اطلاعات بیشتر
تبریک عید غدیر
اطلاعات بیشتر
عید سعید غدیر مبارک باد
اطلاعات بیشتر
حراست کل شهرداری تهران
اطلاعات بیشتر
بوستانهای شاخص شهر تهران
اطلاعات بیشتر
گلکاریهای سطح بوستانها و معابر شهر تهران
اطلاعات بیشتر
نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تهران
اطلاعات بیشتر
توسعه فضای سبز حاشیه بزرگراه های شهر تهران


نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir