جستجو
Menu
اطلاعات بیشتر
یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری
اطلاعات بیشتر
حراست کل شهرداری تهران
اطلاعات بیشتر
بوستانهای شاخص شهر تهران
اطلاعات بیشتر
گلکاریهای سطح بوستانها و معابر شهر تهران
اطلاعات بیشتر
نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تهران
اطلاعات بیشتر
توسعه فضای سبز حاشیه بزرگراه های شهر تهران


نظرات شما

نشانی ساختمان مرکزی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، شماره 32
 کد پستی: 1513845411
تلفن: 88735071  - 88735074  
نمابر: 88735070
صندوق پستی:  4658 - 15148
نشانی پست الکترونیک:
 info.parks@tehran.ir